oferta

Witamy na stronie Biura Obsługi Przedsiębiorstw Natalia Plewa w Obornikach Wielkopolskich, gdzie oferujemy profesjonalne usługi w zakresie rachunkowości i księgowości. Nasza księgowość obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji. Dobra księgowa z naszego biura w Obornikach zapewnia indywidualne podejście i wysoką jakość usług, dopasowaną do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów.

Księgi handlowe

 • prowadzenie księgi rachunkowej tj. księgi głównej, ksiąg i ewidencji pomocniczych w tym ewidencji VAT
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z tytułu podatku CIT, PIT, VAT
 • sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania
 • reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym
 • załatwianie wszelkich formalności w ZUS i Urzędzie Skarbowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa

Książka przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności
 • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi również podczas kontroli podatkowych

Ryczałt

 • komputerowe prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • przygotowywanie rozliczeń i deklaracji z tytułu podatku PIT, VAT
 • przygotowanie rozliczenia rocznego (PIT28)
 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • załatwianie wszelkich spraw urzędowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Kadry i płace

 • sporządzanie i kompletowanie bieżącej dokumentacji pracowniczej
 • sporządzanie list płac i rachunków dla umów cywilno- prawnych
 • deklaracje ZUS w zakresie zgłoszeń i rozliczeń
 • przesyłanie sporządzonej dokumentacji drogą elektroniczną do ZUS
 • sporządzanie deklaracji podatkowej PIT-4 za pracowników
 • sporządzanie rocznych informacji pracowniczych

Roczne rozliczenia

Na życzenie Klienta sporządzamy wszelkiego rodzaju roczne deklaracje podatkowe (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Pozostałe usługi księgowe

 • Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • Prowadzimy nadzór nad personelem księgowym w firmie Klienta, przejmując odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji głównego księgowego firmy
 • Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej oraz banków zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Przygotowując dokumenty opieramy się na przedstawionych przez Klienta wzorach bądź też przygotowujemy własne propozycje. Sporządzamy również w zależności od potrzeb Klienta odpowiednie analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie
 • Pisanie Biznes Planów
 • Pełną obsługę w zakresie BHP
 • Przygotowujemy dokumentację zgodnie z RODO
 • Inne